System Plików w Chmurze Cloudea

Rozwiązania branżowe - monitoring wideo

System Plików w Chmurze dla monitoringu wideo systemów CCTV

System plików w chmurze umożliwiający szybki dostęp do danych monitoringu wideo

  • dla personelu ochrony
  • dla dyrektorów IT
  • dla kierownictwa korporacji
  • dla techników
  • dla śledczych
  • dla operatorów CCTV

DOWOLNY ROZMIAR. W KAŻDEJ CHWILI. GDZIEKOLWIEK. DOWOLNY RODZAJ.

Popraw wydajność zabezpieczeń, zwiększ wydajność

Współpracuje z systemami zarządzania wideo (VMS)

Skróć czas potrzebny na zbadanie incydentu

Natychmiastowy dostęp i przeglądanie wideo w dowolnym momencie

Chroń i zabezpiecz projekty za pomocą automatycznych migawek i szyfrowania danych

Z łatwością zintegruj dostęp do chmury

Archiwizuj materiał filmowy w nieskończenie skalowalnej i niedrogiej pamięci masowej w chmurze

Wydajny, bezpieczny dostęp do danych wideo

Korzystając z Systemu Plików z pamięcią masową w Chmurze, organizacje monitoringu wideo uzyskują szybki dostęp do danych i mogą łatwo wskazać krytyczne materiały przechowywane w chmurze. Zasoby wideo i analizy w czasie rzeczywistym znajdują się w chmurze, do której można łatwo uzyskać dostęp, przeglądać je i udostępniać zdalnie.

Jednoczesny dostęp do materiału wideo

Sieciowe rejestratory wideo rozproszone w dowolnym miejscu na świecie mogą przechwytywać wideo do centralnej lokalizacji dla użytkowników zdalnych lub do różnych systemów, aby przeprowadzać zaawansowane analizy na miejscu, tak jakby były to zasoby lokalne.

Najlepsza w swojej klasie ochrona danych

Wszystkie dane są szyfrowane w standardzie AES 256 podczas przwsyłania i w spoczynku. Każdy wpis w obszarze plików ma swój własny klucz szyfrowania. Automatyczne migawki umożliwiają użytkownikom przywracanie wcześniejszych wersji poszczególnych plików lub przywrócenie całej przestrzeni plików do wcześniejszego stanu.

Ekonomiczna, skalowalna pamięć masowa w chmurze

System Plików w Chmurze umożliwia korzystanie z pamięci masowej w Chmurze. Nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt ani wsparcie IT. Ekonomiczne zaspokojenie zapotrzebowania na dłuższe wymagania dotyczące przechowywania danych.

Natychmiastowy i bezproblemowy dostęp do wideo jest najważniejszy. Gdy nasi pracownicy muszą odzyskać dane, potrzebują ich teraz.

Temple Murphy
District IT Manager, Community High School District 128, Vernon Hills, Illinois

Scentralizowane repozytorium

Scentralizowane
repozytorium

Dla danych wideo z monitoringu

Dostęp do plików wideo z dowolnego miejsca

Szybki dostęp do danych z monitoringu
bez pobierania całego pliku
kompleksowe szyfrowanie

W 100%
bezpieczne

kompleksowe szyfrowanie
Tylko użytkownicy posiadają klucz

Umów się z nami na indywidualną rozmowę

Masz pomysł i chcesz omówić jego realizację?

Zaproponuj nam termin w dzień powszedni w godzinach 9-17

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Porozmawiajmy